Termeni și Condiții - Angajari Videochat

1. Dispoziții generale Glam Chat Studio

1.1. Acești Termeni de utilizare ai Companiei “Glam Chat Studio” (în continuare denumită – “Compania”), acționează asupra oricărui utilizator și a tuturor serviciilor Companiei, indiferent de locul în care se află utilizatorul.

1.2. Conform Termenilor și condițiilor actuale, Compania oferă persoanelor fizice (denumite în continuare “Utilizatori” sau “Model”), cu acces la instrumente, servicii și caracteristici ale Serviciilor de Training (denumite în continuare “”Serviciu” sau “Servicii” ), în conformitate cu condițiile prezentelor Termeni.

1.3. Pentru a ne asigura că serviciile noastre oferă cea mai bună experiență posibilă pentru toată lumea, aplicăm cu tărie o politică fără toleranță pentru conținutul obiectabil. Dacă vedeți conținut necorespunzător, utilizați pagina de Contact, care este disponibilă în toate aplicațiile noastre.

1.4. Utilizarea tuturor Serviciilor existente pentru momentul curent și orice dezvoltare a acestora și / sau adăugarea de noi Servicii este obiectul acestor Termeni.

1.5. Utilizarea Serviciilor este reglementată de acești Termeni, de regulile de protecție a informațiilor personale ale utilizatorilor serviciilor de internet ale companiei și de condițiile de utilizare a serviciilor separate.

1.6. Acești Termeni pot fi modificați de către Glam Chat Studio, fără nicio notificare specială, noua versiune a Termenilor intră în vigoare din momentul publicării pe Internet, dacă altul nu este avut în vedere de noua versiune a Termenilor.

1.7. Începând să utilizeze orice Serviciu sau caracteristicile, instrumentele și serviciile sale separate sau după ce a finalizat procedura de înregistrare, se consideră că Utilizatorul a acceptat pe deplin Termenii actuali, fără clauze sau excepții.

În caz de dezacord al Utilizatorului, cu unele prevederi ale acestor Termeni, Utilizatorul nu are voie să utilizeze Serviciile Companiei.

În cazul în care unele modificări au fost introduse în Termenii din ordine, prevăzuți la punctul 1.6. din Termeni, care contrazic opinia Utilizatorului, acesta este obligat să înceteze utilizarea Serviciilor Companiei.

1.8. Utilizând Serviciile, Utilizatorul confirmă că are 18 ani și că are dreptul să accepte acești Termeni și condiții.

 2. Înregistrare utilizator. Contul utilizatorului

2.1. Pentru a utiliza unele caracteristici, servicii și instrumente, utilizatorul (modelul), trebuie să finalizeze procedura de înregistrare sau formularul de înscriere, la finalizarea căreia va fi creat un cont corespunzător pentru Utilizator (dacă este cazul).

2.2. În timpul înregistrării, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații adevărate și complete despre el cu privire la întrebările oferite și să susțină aceste informații actualizate.

În cazul în care Utilizatorul furnizează informații incorecte sau Compania are motivul să considere informațiile furnizate de Utilizator nefiind depline sau nu adevărate, Compania își rezervă dreptul, la discreția sa, de a bloca sau elimina contul Utilizatorului și de a refuza Utilizatorul să folosească Servicii (sau caracteristicile, instrumentele și serviciile lor separate).

2.3. Compania își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorului confirmarea informațiilor furnizate în timpul înregistrării și de a solicita documente de confirmare corespunzătoare în legătură cu aceasta (printre care există documente care identifică personalitatea Utilizatorului); neprezentarea acestor documente poate fi egală cu furnizarea de informații incorecte și atrage consecințe, prevăzute în paragraful 2.2. din acesti Termeni.

În cazul în care informațiile Utilizatorului indicate în documentele furnizate nu corespund informațiilor indicate în timpul înregistrării și în cazul în care informațiile indicate de Utilizator în timpul înregistrării nu permit identificarea acestuia, Compania își rezervă dreptul de a refuza accesul Utilizatorului la cont și să utilizeze Serviciile sau caracteristicile, instrumentele și serviciile lor separate.

2.4. Informațiile personale ale Utilizatorului păstrate în contul Utilizatorului sunt salvate și prelucrate de către compania noastră în conformitate cu prevederile regulilor de protecție a informațiilor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor de internet ale Companiei.

2.5. În timpul înregistrării, Serviciul oferă utilizatorului o autentificare (un nume simbol unic al contului utilizatorului) și o parolă pentru accesul la contul său. Compania își rezervă dreptul de a interzice utilizarea anumitor autentificări și de a stabili cerințe de autentificare și parolă (lungime, simboluri permise etc.).

2.6. Utilizatorul furnizează exclusiv confidențialitatea parolei sale și este singurul responsabil pentru toate acțiunile (și consecințele acestora) din cadrul sau cu utilizarea Serviciilor din contul său, inclusiv cazurile de partajare gratuită a datelor de acces la contul său către terți.

Prin aceasta, toate acțiunile din sau cu utilizarea Serviciilor din contul Utilizatorului sunt considerate a fi realizate exclusiv de către Utilizator, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul a informat Compania cu privire la această comandă, prevăzută la punctul 2.7. din acesti Termeni, despre accesul neautorizat la Servicii utilizând contul Utilizatorului și / sau orice încălcare (suspiciune de încălcare) a confidențialității parolei sale.

2.7. Utilizatorul (modelul), este obligat să informeze imediat Compania cu privire la orice caz de acces neautorizat (neautorizat de către Utilizator) la Servicii folosind acuzatia Utilizatorului